07.08.2020 Basın Duyurusu (Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 78 Sayılı Kararı)

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 06.08.2020 Perşembe Günü Diyarbakır Valimiz Sayın Münir KARALOĞLU başkanlığında, Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında toplanmıştır.

07.08.2020 Basın Duyurusu (Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 78 Sayılı Kararı)
07 Ağustos 2020 - 12:28

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 06.08.2020 Perşembe Günü Diyarbakır Valimiz Sayın Münir KARALOĞLU başkanlığında, Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında toplanmıştır.

Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih 8680 sayılı Genelgesi ve 02.06.2020 tarih 48 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler belirlenmiştir. Mezkur Genelge ve Hıfzıssıhha Kararına İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarih 10507 sayılı Genelgesi ve 02.07.2020 tarih 69 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Güvenli Turizm Sertifikası bölümü eklenmiştir.

İç İşleri Bakanlığının 05.08.2020 tarihli ve 12748 sayılı “Konaklama Tesislerinde uygulanacak Standartlara İlişkin Ek Tedbirler” konulu Genelgesi kapsamında Süreç içerisinde görülen lüzum üzerine İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih 8680 sayılı Genelgesi ve 02.06.2020 tarih 48 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Güvenli Turizm Sertifikası (G) bölümünden sonra gelmek üzere;

Ğ) COVID19 TESTİ VE NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ
1-Güvenli Turizm Sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde (belediye ve il özel idaresi ruhsatlılar), ikamet adresi yurtdışında olan misafirlerin talebe bağlı olarak Covid-19 testi yaptırabilmelerinin numune almak için eğitim almış sağlık personeli ile sağlanması veya numune almak için yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet vermelerine, Numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulmasına,

2-Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine uygun olarak belirlenmesine,

3-Numune alınma işlemleri için her türlü hijyen ortamı, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirler işletme tarafından sağlanmasına,

4-Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacak irtibat kişisi belirlenmesine ve İl Sağlık Müdürlükleri/İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine tesis işletmesi tarafından irtibat kişisi, numune alan personel adları ve bu personelin iletişim bilgileri bildirilmesine,

5-İrtibat kişileri, tesiste hasta misafir çıkması halinde ilgili İl Sağlık Müdürlükleri /  İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bildirmekle yükümlü olup, misafirin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini yönetmesine,

6-Valilik bünyesinde, konaklama tesislerinde numune alma işlemleri ile ilgili hususları koordine edecek ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği sağlayacak görevli personel belirlenmesine, Ayrıca, Valilik tarafından numune alımı yapan/yapacak konaklama tesislerinin il ve ilçe bazlı listelerin hazırlanıp, izlenerek güncellenmeleri sağlanmasına,

7-İkamet adresi yurtdışında olan misafirlere talep etmeleri halinde Covid19 testini ücretli olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabileceklerine, çalışma saatlerine, testin içeriği, süresi ve test sonucu hakkında bilgilendirme ile ülkelerine dönüşte Covid19 testi zorunluluğu bulunan misafirlere, gecikmelere veya yaşanabilecek yoğunluğa maruz kalmamak için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmalarına, hasta olduğu tespit edilen misafirlerin ise konakladıkları tesisin yönetimine, havalimanlarında ise danışma birimlerine hemen bilgi vermeleri gerektiğine ilişkin, tesise girişte ve odalarında olmak üzere, Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılı bilgilendirme yapılmasına,

7-Aynı bilgilendirme yazısında, test yaptırılabilecek yerlerin isim ve adres bilgileri ile test ücretinin havalimanları ve konaklama tesislerinde 30 Euro, test merkezlerinde ise 110 Türk Lirası olduğu belirtilmesine,

8-Test yaptırmak isteyen misafirleri yönlendirebilmek için İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Danışma Büroları bünyesindeki personel test yapılan tüm yerlerin güncel bilgilerini edinmeleri ve hasta olduğu tespit edilen misafirler ile başvuran olduğunda bilgilerini alarak Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattını aramaları konusunda bilgilendirilmesine ve belirtilen bölümün ve tüm esasların eklenmesine,

Kaymakamlıklar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslara göre uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
DİYARBAKIR İL HIFZISSIHHA KURULU

YORUMLAR

  • 0 Yorum