• DOLAR
  6,7355
  %0,06
 • EURO
  7,5806
  %0,07
 • ALTIN
  369,27
  %0,41
 • BIST
  8,4750
  %-0,07
Eğitim Programı Nasıl Geliştirilir

Eğitim Programı Nasıl Geliştirilir

Eğitim Programı Nedir?

Eğitim programı, hedeflenen davranışların belirlenip, öğrenme yaşantılarının hangi ölçme ve değerlendirme sonucunda istenen hedefe ulaşacağını kapsayan bir süreçtir. Sözlük anlamıyla; bir eğitim kurumunun, eğitim alan kişiler yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayan planlamadır. Bir eğitim programının dört temel ögesi olduğu bulunmaktadır. Bu ögeler hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirmedir. Eğitimi kapsayan ögeler arasında dinamik ilişkileri birbirine bağlar.

Eğitim programı, öğretim programı ve ders programı kavramlarıyla birbiriyle karıştırılabilen kavramlardır.

Eğitim programı: Okul veya okul dışında planlanan etkinlikler yoluyla öğrenme sağlayan düzenektir. Eğitimin bütün basamaklarını kapsamaktadır.

Öğretim programı: Okul veya da okul dışında bir dersin öğretilmesiyle ilgili tüm etkinliklerikapsayan düzenektir. Eğitimin sadece öğretim etkinliklerini basamağını kapsamaktadır.

Ders programı: Bir derste planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağına yönelik yapılan tüm etkinliklerin planıdır.

İyi Bir Eğitim Programının Özellikleri Nelerdir?

-Öğrenilen bilgilerin yaşayarak öğrenmeyle uyumlu olmasını sağlar.

-Bireysel farklılıkları göz önüne alarak esnek bir program akışı vardır.

-Toplumsal ve milli değerlere karşı saygılı ve uyumludur.

-Programı uygulayan kişileri zorlamayan ve rehberlik edici açıklamaların bulunuyor olması gerekir.

-Çağın getirdiği gelişmelere, geliştirdiği yeni yöntemlerle adapte olmalıdır.

-Hemen her kurumdaki alanlarda uygulanabilir olmalıdır.

-Ekonomik olmalıdır.

Eğitim Programı Nasıl Geliştirilir?

Eğitim programları geliştirilirken önce ihtiyaçlar saptanır. İhtiyaçlar doğrultusunda hedef ve amaç belirlenir. Belirlenen hedef ve amaçlara uygun içerik analizleri yapılır. Çalışma grupları oluşturularak çalışma planları hazırlanır. Hazırlanan programlar sınanır, gerekli araştırmalar yapılarak gerekli kurumların onayına sunulur.

Eğitim programları yetenek, bilgi, beceri ve alışkanlıkları kapsamaktadır. Hedef kavramlara uygun konular bütün olarak düşünülmelidir. Hedeflere ulaşmak için hangi öğretme modelleri, öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. Eğitim programı sonrasında hangi ölçme-değerlendirme ögelerinin kullanılacağı anlatılmalıdır.

Eğitim programı geliştirilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar vardır.

-Gerçekleştirilmek istenen amaçlar programın amacını kapsayan herkesçe anlaşılabilir olmalıdır.

-Öğretmene neyi, ne için, nasıl ve hangi amaçla öğreteceği açıkça belirtilmelidir.

-Yöneticiye eğitim ortamı, hangi kaynak ve araç-gereçlere ihtiyaç duyulacağı bildirilmelidir.

-Eğitim denetleyicisinin hangi davranışı nasıl değerlendireceği net bir şekilde belirtilmelidir.

-Öğrencinin neyi öğreneceği ve hangi niteliklerle donanmış olması gerektiği vurgulanmalıdır.

Program geliştirilirken örtük programlar da plana dahil edilmelidir. İşbirlikçi bir eğitim modeli benimsenmelidir. Örtük programlar normal eğitim programının bir parçası haline getirilirse bireylerin yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacaktır. Örtük programların plana dahil edilmesi programın süreklilik kazanmasına yardımcı olacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

izmit escort

.

antalya escort

bodrum escort

ankara escort

alanya escort